สนพ.ข่าวสด และผู้บริหาร HRDIGEST
สัมภาษณ์ พูดคุย
คุณวิสูตร พันธวุฒิยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.เอชอาร์ไดเจสท์ จำกัด